header image  
ТОМАШПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
   ГОЛОВНА СТОРІНКА
 
line decor
                   РАКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ АКРЕДИТАЦІЇ ТОМАШПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
line decor
 


        


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Характеристика діяльності школи -
надання освітніх послуг за рівнем базової середньої загальної освіти.
Основні напрямки та завдання школи:

1.Формування в учнів розуміння важливої ролі української мови та історії у відродженні України, вміння висловлювати думки українською мовою, говорити правильно, виразно, вишукано, бути патріотом своєї Батьківщини.
2. Головним пріоритетом виховної роботи школи є формування в учнів здорового способу життя і профілактика дитячого травматизму.
3. Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи.
4. Розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.
5. Виховання позитивних мотивів навчальної діяльності, старанного і відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, умінь.
6. Виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичний цінностей: ідеалів добра, правди, любові, дружби, справедливості, совісті, людської гідності.
7. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів.
8. Врахування вікових і індивідуальних особливостей учнів і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру.
9. Виховання особистості через прилучення до активної діяльності і всебічний зв’язок школи з життям.
10. Демократизація навчально-виховного процесу.

 
     Школа є учасником науково-педагогічного експерименту удосконалення сучасного уроку з розвивального навчання та краєзнавства Вінниччини.
 
Кількість навчальних кабінетів – 11
До послуг учнів: спортивний зал, навчальна майстерня, шкільна їдальня на 56 посадочних місць, актовий зал, комп’ютерний клас, бібліотека, музей, спортивне містечко, площадка вивчення правил дорожнього руху.
 
 
 

        Хай буде найкраща у світі,
        Як символ добра і знання.
        Уквітчана чорнобривцями,
        Улюблена школа моя.

Школа
В школі навчається 75 учнів.
І ступеня - 25 учнів.
ІІ ступеня – 50 учнів.
Працює 15 вчителів:
У т. ч. «старший вчитель» - 1
вчитель вищої категорії  - 3
вчитель І категорії - 9
вчитель ІІ категорії – 1
спеціаліст – 2
В минулому році школу закінчило 8 випускників,
в тому числі з відзнакою 3 випускники.
Працють такі гуртки:
«Комп’терна грамота», « Краєзнавчо-туристичний», «Спортивний».

 
Сайт створено засновниками Комплексу занять і пробного тестування в Інтернеті у межах підготовки до ЗНО-2011                http://testuvannya.com.ua/