Герб   Logo
   
п е р е й т и    н а    р у с с к и й
s w i t c h    t o    E n g l i s h
Home Page Image
____________________________________

Вчителі гімназії -
активні учасники конкурсів «Вчитель
року», «Класний керівник року». Вчи-
тель інформатики Кобилинський В.І.
став учасником фіналу заключного
етапу Всеукраїнського конкурсу
«Вчитель року – 2006». 

___________________________
Макаруха Ганна Олексіївна

Учитель української мови та літератури,
спеціаліст вищої ква- ліфікаційної категорії,
учитель-методист,
нагороджена: Знаком «В.Сухомлинський»,
значком «Відмінник освіти України».

___________________________

Гаращук
Світлана Володимирівна

Учитель історії,
спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, нагороджена: Знаком «В.Сухомлинський,
значком «Відмінник освіти України».

___________________________

Кобилинський
Володимир Іванович

Учитель інформатики,
спеціаліст вищої кате-
горії, учитель-мето-
дист, нагороджений
значком «Відмінник
освіти України», пе-
реможець обласного
етапу та учасник фіна-
лу заключного етапу
Всеукраїнського

конкурсу «Вчитель року – 2006».
___________________________

Невмержицька
Людмила Василівна

учитель хімії,
спеціаліст вищої
кваліфікаційної категорії,
учитель-методист,
нагороджена значком
«Відмінник освіти
України».

___________________________
Назаревич Софія Іванівна

Учитель української
мови та літератури,
спеціаліст вищої
кваліфікаційної категорії,
учитель-методист

___________________________

Христиніч
Ірина Володимирівна

Учитель математики,
спеціаліст вищої
категорії,
учитель-методист,
переможець районного
та призер (ІІ місце)
обласного етапів
Всеукраїнського конкурсу
«Вчитель року – 2010»

___________________________

Загальна інформація про школу

Наша гімназія – це 670 учнів,
Наша гімназія – це 70 учителів, із них:
         учитель-методист – 10,
         старший учитель – 12,
         спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – 21,
         нагороджені знаком «В.Сухомлинський» - 2,
         нагоджені значком «Відмінник освіти України» - 6.
Наша гімназія – це 38 навчальних кабінетів, 2 спортивних зали, чудова бібліотека та 2 читальних зали, шкільний музей, їдальня.

     Наш навчальний заклад розпочав своє існування як середня школа ще в 1935 році. В 2003 році школа була реорганізована  в гімназію.
     Приміщення гімназії складають три триповерхових корпуси. В них  створені сприятливі умови для навчання дітей, схильних до вивчення гуманітарних та природничо-математичних наук. Допрофільне навчання здійснюється у 8-9 класах: філологічний, математичний профілі. З 5 класу запроваджено вивчення інформатики, другої іноземної мови (німецької). З метою реалізації здібностей учнів у 10-11 класах запроваджено спеціальні профілі: технологічний, суспільно-гуманітарний.
     Відповідно до сучасних вимог обладнані кабінети української літератури, української мови, громадянського виховання, історії, правознавства, фізики, інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій, хімії, біології, креслення, хореографії, лінгафонний кабінет. Для роботи вчителів створено методичний центр.
Уся навчальна, наукова, виховна робота педагогічного колективу спрямована на формування творчої особистості відповідно до концепції розвитку закладу.
     Стратегічною метою управлінської діяльності адміністрації гімназії є створення найсприятливіших умов для саморозвитку та самореалізації особистості вчителя й учня. Враховуючи це, ми визначили основну мету, яка окреслює головні напрями діяльності гімназії – створити умови для гармонійного розвитку кожної дитини, її самореалізації, здійснювати ефективну підготовку випускників гімназії до свідомого вибору професії, засвоєння програм вищої професійної освіти.
     Виходячи із Концепції національного виховання, всі зусилля педагогічного колективу спрямовуються на розвиток творчої особистості, успадкування духовних надбань народу, формування рис громадянина Української держави. Вже стали традиційними заходи: „Славетні українці", „Жива картина", Фестивалі народів та міст України та інші. В гімназії працює літературна студія „Живе слово". Вихованці студії випустили друковані збірки поезій. Кабінет української літератури став центром вивчення поетичної спадщини, життєвого і творчого шляху відомого українського поета А.Малишка.     

 
Те, що Овруцька гімназія попала на сторінки цієї книги:
Книга
 
Диплом

- це велика подія. В підтвердження цього Овруцька гімназія нагороджена Дипломом за вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України та «Кришталевою совою».

 
 
 
Проблемна тема:
     Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій на засадах особистісно орієнтованого навчання та виховання гімназистів.
 
Наш стиль:

     Сьогоднішнім учням – сучасну підготовку, нові надійні технології, високий рівень освіти і вихованості.

 
Наша мета:
     Всебічний розвиток особистості, творчих здібностей дітей; самореалізація потенціалу молодих обдарувань.
 
Наші досягнення:

     Тільки за 5 останніх років гімназію закінчили 530 учнів. 22 з них нагороджені Золотою медаллю, 14 - Срібною. Учні гімназії є постійними учасниками і призерами районних та обласних предметних олімпіад. Наші учні активно і успішно працюють в гімназійному науковому товаристві „Еліта" під керівництвом кращих вчителів-предметників.
За останні 5 років 90% випускників стали студентами вузів.
     В 2008 році Український видавничий центр «Галактика-С» випустив ілюстроване довідково-біографічне видання «Флагмани освіти і науки України». У вступному слові до книги Президент АПН України В.Кремень пише: «Проведення Громадської акції «Флагмани освіти і науки України» – це пошук нових шляхів модернізації вітчиз­няної науки і освіти. Досягнення освітніх та наукових закладів вагомі і гідні наслідування.»

 
Сайт створено організаторами Комплексу занять і пробного тестування в Інтернеті у межах підготовки до ЗНО-2011                                                                                     
http://testuvannya.com.ua/