Logo
 
ОФІЦІЙНИЙ САЙТ

Стрийська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів акредитації №1
Стрийської міської ради
Львівської області

Школа

       О школо рідна! Ти світило в небі,
       У тьмі прозрінь і мороці доріг.
       Я все життя вертатимусь до тебе,
       Переступаючи із трепетом поріг!

Педагогічний колектив

Класні служби

     Має місце двоступенева структура класна і загальношкільна форма самоуправління. Загальношкільна форма віддзеркалює класну. Спостерігається тісний взаємозв’язок класних служб самоврядування із загальношкільним, як результат – перші підпорядковані другим.
     Посада секретаря: оформляє протоколи і контролює проведення засідань, повідомляє інформацію.
     Прем’єр І: заступник голови учнівського самоврядування обирається серед старшокласників;заміщає роботу голови учнівського самоврядування, якщо той відсутній.
     Прем’єр ІІ: заступник голови учнівського самоврядування із учнів середніх класів.
     Учнівський парламент школи містить такі ж служби, як і класне самоврядування.
     Служба дисципліни і порядку: стежить за самообслуговуванням в класах; організовує чергування учнів у школі; веде облік і виявляє причини пропусків уроків; інформує шкільну раду профілактики правопорушень; контролює стан шкільного майна; проводить рейди-перевірки.
     Служба освіти і науки: залучає учнів до гурткової роботи та секцій МАН, співпрацює з вчителями в організації тематичних вечорів, предметних олімпіад, організовує перевірку стану підручників, ведення зошитів і щоденників, слідкує за дотриманням учнями «Правил учнів».
     Служба культури і дозвілля: готує інформацію про події в світі, країні; долучається до підготовки свят і тематичних вечорів відпочинку, виставок; співпрацює з молодіжними організаціями міста; розподіляє доручення по підготовці до свят шкільного і народного календаря, оформляє стіннівки.
     Служба фінансів: старанно дбає про фінансові рахунки, ретельно контролює прихід і розхід на шкільні потреби фінансів.
     Служба спорту і здоров’я: займається пропагандою здорового способу життя серед учнів, слідкує за дотриманням чистоти і порядку у шкільних приміщеннях, зовнішнім виглядом учнів; допомагає у проведенні спортивних змагань; планує походи і поїздки.
     Служба екології: залучає учнів до бережливого ставлення до природи, сприяє озелененню класних кімнат і шкільних приміщень; проектує роботу із збереження чистоти довкілля; допомагає озеленювати територію школи і квітника.
Добрий ефект дає робота учнівського самоврядування з дорослими. Співпраця з батьківським колективом полегшує вирішення деяких питань чи проблем школи, особливо це відбувається плідно у роботі з проблемними учнями.

 

       Характеристика діяльності школи, основні напрямки навчання та інша загальна  інформація про школу

     Стрийська ЗОШ №1 є опорною школою з професійного розвитку педагогічних працівників. Школа входить до складу створеного при Національному університеті «Львівська політехніка» інноваційного навчально-виробничого комплексу «Школа-Коледж-Університет-Підприємство». Учні 10-11 класів навчаються за профілями: математичний, історичний, фізико-математичний, історико-гуманітарний. При школі працює Школа Польської Національної Меншини.

     Педагогічний колектив нашої школи працює над проблемою: «Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя і учня, впровадження в практику роботи інноваційних освітніх технологій навчання та виховання».

Виховна та позакласна робота.

     Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування її у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:
• Морально-етичне виховання.
• Художньо-естетичне виховання.
• Військово-патріотичне виховання.
• Трудове виховання.
• Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.
• Екологічне виховання.
•Правове виховання.
     У школі діє система самоврядування «Шкільний парламент».

Учнівське самоврядування

     Ми живемо у світі, який стрімко розвивається, у світі, де кожний ранок нового дня народжує нові ідеї для побудови майбутнього. І основна складова цього світу – це суспільство; це людина, яка має в собі високий потенціал, вірить у свою справу і чітко знає, чого хоче у цьому житті. Але справа розпочата вимагає головного – досвіду, нового досвіду, набутого в процесі власних вчинків і помилок, виправляючи які людина щоразу здобуває щось нове.
     Освіта дає школярам великого досвіду, а саме базою стає учнівське самоврядування, яке готує лідерів. Особистісно зорієнтована педагогіка нашої школи передбачає принципово нове ставлення до учня, до демократичних стосунків у класі, у шкільному колективі. Створено актив учнів, який вчиться правильних способів організації життя колективу. Учнівське самоврядування є організацією, яка створена учнями і для учнів.

Діяльність учнівського самоврядування спирається на методично-організаційні принципи управління:

 1. наступність та змінність активу. Лідерів обирають серед активних, але кожен учень може пройти шлях від рядового виконавця до організатора, а старшокласники навчають молодших за віком учнів, готуючи собі зміну;
 2. принцип одного планування. Це скоординованість з планом школи, планом м/о класних керівників; це покращує співпрацю учнівського та педагогічного колективу.
 3. принцип педагогічної активізації та сприяння. Включає спільне керівництво, виховання згідно із завданням школи, із педагогічною проблемою, передбачає вплив на школярів через органи самоврядування.
 4. принцип активності, заохочення ініціативи. Класні керівники вивчають і спів ставляють можливості учнів, виконують роль консультантів у класі, а педагоги-спеціалісти консультують кожну службу самоврядування.     
       Важливою умовою педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням є постійний пошук нових форм і методів організації.
 1. Забезпечення порядку в школі, організоване чергування у школі;
 2. Контроль за відвідуванням школи учнями;
 3. Проведення загально шкільних лінійок, зборів, виставок, круглих столів;
 4. Організація дозвілля, творчих свят, змагань;
 5. Організація із збереження шкільного майна, води, електроенергії, підручників;
 6. Організація самообслуговування в класах, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог;
 7. Організація роботи з благоустрою території школи;
 8. Участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік;
 9. Надання допомоги в організації оздоровчих таборів молодших школярів;
 10. Участь у проведенні педагогічних рад, на яких розглядаються питання учнівських колективів.
 

Стрийська ЗОШ №1
розпочала свою діяль-
ність у 1939 році. В
даний час школа роз-
міщена  у приміщенні
трьох корпусів:
корпус № 1 по вул.
Незалежності,13; 
корпус № 2 по вул.
Незалежності, 11;
корпус № 3 по вул.
І. Мазепи, 7.
Учні початкових класів
навчаються в окремому
приміщенні. Для учнів
першого класу
обладнано спальню
та ігрову кімнату.

 
Гімн школи

 

Де верба плакуча коси                  розпустила,
Там чекає учнів школа                  моя мила.
І шумлять дерева на                  подвір`ї школи,
І спішать до неї учні                   ясночолі.
          

             Приспів:
       Друзі наймиліші,
       Учителька строга,
       Пісня найдзвінкіша –
       Рідна моя школа.
Чути на подвір`ї кришталевий дзенькіт,
Йдуть до школи вперше школярі маленькі.
       Формули й        закони,чудеса в                      природі,
       І комп`ютер стане у        житті в пригоді.
         

              Приспів:
       Друзі наймиліші,
       Учителька строга,
       Пісня найдзвінкіша –
       Це найкраща школа.
Швидко линуть роки – радість за журбою,
Знов весна розквітне над Стриєм-рікою.
       І розправить крила        юність стоголоса,
       А верба розпустить        сумно свої коси.
           

              Приспів:
       Друзі наймиліші,
       Учителька строга,
       Пісня найдзвінкіша –
       Рідна перша школа.
Хай летять сторіччя,               винаходи в світі,
Тільки школа буде все           спочатку вчити.
З паличок і рисок,          букварів маленьких
Виростуть в нас свої      Юрські й Петриненки.
           

             Приспів:
Друзі наймиліші,
Учителька строга,
Пісня найдзвінкіша –
Живи вічно, школо!

 
Школа
 

У школі впроваджено
новітні педагогічні
інновації – нові екс-
периментальні курси:
«Основи підприєм-
ницької діяльності»
(Машталер Г.П.),
«Ділова активність»
(Ласунова Н. М.),
«Людина і довкілля»,
«Світ рослин»
(Сидорик В. І.),
«Тварини довкола нас»
(Дубовська Г. Є.),
«Права людини»
(Дмитроченко О. Й.).

 
Сайт створено організаторами Комплексу занять і пробного тестування в Інтернеті у межах підготовки до ЗНО-2011    http://testuvannya.com.ua/