Список послуг.
  1. Кожне з 30 занять відкривається у певний час, згідно з програмою-календарем даного потоку. Крім того, відкриваються тестові вправи до кожного заняття, які можна виконувати необмежену кількість разів, відправляючи відповіді через Інтернет. Одночасно з наступним заняттям відкриваються правильні відповіді до тестових вправ попереднього заняття. Через кожні 4 заняття (а у 2-х випадках через 5) відкривається контрольна тестова робота, яка стосується останніх 4 (або 5) занять. Після закінчення всіх занять почергово відкриваються два пробних тестування. Виконані контрольні роботи і пробні тестування оцінюються за 12-бальною і 200-бальною шкалами. Оголошено набір на 1-й потік, який починає свою роботу 30 вересня 2013 р.
  2. При оплаті комплекту тестів для замовника відкриваються 30 тестових робіт + 7 контрольних робіт + 2 пробних тестування протягом 2-х діб від дня отримання нами повідомлення про оплату. Тести будуть відкриті до 15 червня 2014 р. Замовник може виконувати всі тестові завдання необмежену кількість разів у зазначений період.
  3. При оплаті комплексу занять з тестуванням замовник отримує, крім доступу на тестові завдання, описані у попередньому пункті, ще файли (pdf) з 30 занятями.
Коментарі.
  • Під заняттям ми розуміємо теоретичні матеріали у вигляді слайд-шоу основних положень і висновків стосовно даної теми, необхідних і достатніх для правильних і повних відповідей на тестові вправи.
  • До кожного заняття  додаються тестові вправи, які учень повинен виконати, заповнивши відповіді через Інтернет. Одразу ж після надсилання відповідей через Інтернет учень отримує результат виконання вправ.
  • За аналогічним принципом укладені контрольні роботи, які охоплюють матеріали 4-5 занять.
  • Пробні тестування укладені за нормативами ЗНО.
Ціни на послуги:
послуга вміст послуги вартість послуги
за 1 предмет за 2 предмети за 3 предмети
 Заняття на потоці
 файли (pdf) 30 занять + тестові вправи до кожного заняття + 7 контрольних тестових робіт + 2 пробних тестування, які відкриваються, згідно з програмою-календарем занять
170 грн.
300 грн.
420 грн.
 комплект тестів
 30 тестових робіт + 7 контрольних робіт + 2 пробних тестування
100 грн.
180 грн.
250 грн.
 комплекс занять з тестуванням
 файли 30 занять + 30 тестових робіт + 7 контрольних робіт + 2 пробних тестування
125 грн.
200 грн.
275 грн.
 
 
     Якщо Ви вже визначилися з послугами і готові зробити замовлення, то Вам потрібно здійснити такі кроки.
     Після цього протягом доби Ви отримуєте обрані послуги (у випадку занять на потоці Ви отримуєте електронний лист з детальними інструкціями).
Вдалого вибору!